Tiêu điểm

Thuê đất, thuê mặt nước tại đặc khu: Không còn chuyện miễn trừ hàng loạt

(VNF) – Tại dự thảo Luật đặc khu chỉnh lý, nhiều quy định ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước tại các đặc khu đã được “mạnh tay” cắt giảm.

Thuê đất, thuê mặt nước tại đặc khu: Không còn chuyện miễn trừ hàng loạt

Ảnh minh họa

Dự thảo luật đặc khu do Chính phủ trình (các điều 28, 82, 90, 98) quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời hạn thuê đối với tất cả các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của 3 đặc khu; 4 loại dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược; và dự án đầu tư khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục đào tạo.

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo luật đặc khu được chỉnh lý (khoản 1 Điều 45) đã cắt giảm quy mô dự án được miễn thuế tối đa cả thời hạn thuê.

Theo đó, việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời hạn thuê chỉ được áp dụng đối với một số ít dự án, bao gồm: dự án đầu tư khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đặc khu; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế tại đặc khu Phú Quốc đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục III của luật này và các dự án đầu tư mà theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành đối với khu kinh tế đang được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê.

Ngoài việc cắt giảm trên, dự thảo luật chỉnh lý cũng phân biệt rõ các mức độ ưu đãi khác nhau đối với từng loại dự án đầu tư. Trong đó, cơ bản chỉ ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của các đặc khu (với thời hạn được hưởng ưu đãi đã rút ngắn so với dự thảo luật do Chính phủ trình) nhằm tránh dàn trải.

Cụ thể, dự thảo luật do Chính phủ trình (khoản 1 Điều 28) quy định tất cả các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của 3 đặc khu đều được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời hạn thuê. Ngoài ra, các dự án khác tại đặc khu cũng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 15 năm.

Trong khi đó, dự thảo luật được chỉnh lý (các khoản 3, 4 và 5 Điều 45) quy định rút ngắn thời hạn hưởng ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển và không ưu đãi đối với các dự án đầu tư khác.

Cụ thể, dự thảo luật được chỉnh lý miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 30 năm nhưng không quá một nửa thời hạn sử dụng đất của dự án đối với 04 loại dự án đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chiến lược tại đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong;

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 20 năm nhưng không quá một nửa thời hạn sử dụng đất của dự án đối với dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu Vân Đồn (trừ dự án thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 30 năm); dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu Bắc Vân Phong (trừ dự án thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 30 năm và dự án xây dựng và kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 4 sao trở lên);  04 loại dự án đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chiến lược và dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu Phú Quốc (trừ dự án thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời hạn thuê và dự án xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 4 sao trở lên, khách sạn từ 5 sao trở lên);

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 15 năm nhưng không quá một nửa thời hạn sử dụng đất của dự án đối với dự án xây dựng và kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 4 sao trở lên tại đặc khu Bắc Vân Phong; dự án xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 4 sao trở lên, khách sạn từ 5 sao trở lên tại đặc khu Phú Quốc.

Ngoài ra, dự thảo luật chỉnh lý cũng quy định mức miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của các dự án đầu tư tại đặc khu Phú Quốc thấp hơn so với hai đặc khu còn lại nhằm phù hợp với hiện trạng sử dụng đất ở Phú Quốc.

Đồng thời không miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án đầu tư khác tại đặc khu ngoài các trường hợp được quy định cụ thể tại Điều 45.

 

Về ưu đãi thuế, dự thảo luật chỉnh lý đã thay đổi theo hướng giảm bớt mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi thuế đối với một số đối tượng, dự án đầu tư tại đặc khu so với dự thảo luật do Chính phủ trình.

Cụ thể, giảm thời hạn được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao (từ 10 năm xuống còn 05 năm); bỏ quy định về miễn thuế mà chỉ áp dụng giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khác làm việc tại đặc khu.

Bỏ quy định ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chưa phù hợp cho dự án đầu tư;

Giảm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số loại dự án đầu tư; Giảm ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ kinh doanh đặt cược.

Tin mới lên