Thuế

TP. HCM: Thu ngân sách đầu năm của ngành hải quan tăng 20% nhờ ô tô

TP. HCM: Thu ngân sách đầu năm của ngành hải quan tăng 20% nhờ ô tô

(VNF) - Cục Hải quan TP. HCM cho biết trong tháng 1/2019, số thu ngân sách tăng 20% so với cùng kỳ 2018 nhờ kim ngạch nhập khẩu tăng 272 triệu USD so với cùng kỳ 2018. Trong đó, riêng mặt hàng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi tăng 21,6 triệu USD (cùng kỳ 2018 chỉ đạt 152.000 USD).