Thuế

HoREA kiến nghị về nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp

HoREA kiến nghị về nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản số 10/CV-HoREA gửi Bộ Tài chính về việc cần thiết quy định về trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp xoay quanh Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ "Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết'.
« 1 2 3 »