Thuế

Năm 2019, tài xế Ahamove đóng thuế thu nhập cá nhân 1,5% trên doanh thu được hưởng

Năm 2019, tài xế Ahamove đóng thuế thu nhập cá nhân 1,5% trên doanh thu được hưởng

Từ năm 2019, Ahamove là ứng dụng gọi xe đầu tiên áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân của tài xế, tài xế Ahamove sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân bằng 1,5% doanh thu. Vậy các tài xế có phản ứng thế nào trước chính sách mới áp dụng này?