Thuế

Sau Bộ Công Thương, đến lượt Bộ Tài chính vào cuộc điều tra vụ Asanzo

Sau Bộ Công Thương, đến lượt Bộ Tài chính vào cuộc điều tra vụ Asanzo

(VNF) - Ngày 25/6, tại Thông báo số 485/TB-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, đã có ý kiến chỉ đạo về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo.