Học thuật

Thuế suất lũy tiến là gì? Thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất lũy tiến toàn phần

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thuế suất lũy tiến (progressive taxation) là gì? Thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất lũy tiến toàn phần.

Thuế suất lũy tiến là gì? Thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất lũy tiến toàn phần

Thuế suất lũy tiến (progressive taxation) là cơ cấu thuế trong đó thuế được đánh theo tỷ lệ tăng đần khi thu nhập tăng. Theo cách đánh thuế này, thuế suất cận biên (mức tăng thuế suất/mức tăng thu nhập) tăng khi người nộp thuế chuyển từ nhóm thuế thấp hơn sang nhóm thuế cao hơn.

Thuế suất lũy tiến là gì?

Thuế suất lũy tiến (progressive taxation) là cơ cấu thuế trong đó thuế được đánh theo tỷ lệ tăng đần khi thu nhập tăng. Theo cách đánh thuế này, thuế suất cận biên (mức tăng thuế suất/mức tăng thu nhập) tăng khi người nộp thuế chuyển từ nhóm thuế thấp hơn sang nhóm thuế cao hơn.

Hầu hết các nước phương Tây đều áp dụng hệ thống thuế lũy tiến để tài trợ cho khoản chi tiêu của chính phủ, trong đó gánh nặng về thuế lớn nhất được đặt lên vai những người có khả năng nộp thuế cao nhất. Nguyên tắc khả năng nộp thuế này được coi là hình thức đánh thuế công bằng nhất, đặc bệt đối với thu nhập các nhân.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất lũy tiến toàn phần

Thuế suất luỹ tiến từng phần: Là biểu thuế gồm nhiều bậc, ứng với mỗi bậc là một mức thuế suất tương ứng, theo đó, thuế suất tăng dần theo từng bậc thuế. Thuế được tính từng phần theo bậc thuế và mức thuế suất tương ứng của từng bậc, số thuế phải nộp là tổng số thuế tính cho từng bậc. Ví dụ, biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trực tiếp theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất luỹ tiến toàn phần: Là biểu thuế cũng gồm nhiều bậc, ứng với mỗi bậc là một mức thuế suất và thuế suất cũng tăng dần theo sự tăng của cơ sở tính thuế. Khác với thuế suất luỹ tiến từng phần, số thuế phải nộp được tính bằng cách lấy toàn bộ cơ sở thuế áp dụng mức thuế suất tương ứng.

 

Tin mới lên