Học thuật

Thuế thu nhập âm là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thuế thu nhập âm (negative income tax) là gì?

Thuế thu nhập âm là gì?

Thuế thu nhập âm (negative income tax) Trước đây hệ thống thu thuế và hệ thống cung ứng phúc lợi xã hội tách rời nhau.

Thuế thu nhập âm (negative income tax) Trước đây hệ thống thu thuế và hệ thống cung ứng phúc lợi xã hội tách rời nhau. Hiện nay, nhiều nước bắt đầu thay hai hệ thống này bằng một hệ thống duy nhất, trong đó chỉ có những người có thu nhập cao mức tối thiểu mới phải nộp thuế thu nhập, còn những người có mức thu nhập dưới mức tối thiểu được miễn thuế thu nhập hoặc trợ cấp. Hệ thống thuế như vậy được gọi là hệ thống thuế thu nhập âm. Mục tiêu của nó là gắn hệ thống thuế với hệ thống phúc lợi xã hội áp dụng cho những thành viên có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập trong xã hội. Những người ủng hộ hệ thống thuế thu nhập âm cho rằng nó có ưu điểm là khuyến khích mọi người làm việc và làm cho thị trường lao động trở nên linh hoạt hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế, thuế thu nhập âm (NIT) là một hệ thống phúc lợi trong đó những người kiếm được dưới một số tiền nhất định không phải nộp thuế thậm chí nhận được khoản tiền bổ sung từ chính phủ thay vì trả thuế cho chính phủ. Việt Nam là một trong những nước thực hiện hệ thống phúc lợi này.

Một hệ thống như vậy đã được các nhà kinh tế thảo luận nhưng chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, theo khảo sát, quan điểm đồng thuận giữa các nhà kinh tế học là "chính phủ nên tái cơ cấu hệ thống phúc lợi". Nó được mô tả bởi chính trị gia người Anh Juliet Rhys-Williams vào những năm 1940 và sau đó là nhà kinh tế thị trường tự do Hoa Kỳ Milton Friedman.

 

Tin mới lên