Thị trường

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 của doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cao nhất là 400 triệu đồng trong khi mức thấp nhất là 400.000 đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng

Ngày 31/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông báo về tình hình tiền lương năm 2020, mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo thông báo, người lao động tại các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt mức tiền lương trung bình năm 2020 là 6 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 30 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 4,73 triệu đồng/người/tháng.

Với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người, cao nhất là 5 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu bình quân là 3,5 triệu đồng/người, tăng 5,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Tại các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân người lao động nhận được trong năm 2020 là 6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, người có mức tiền lương trung bình cao nhất là hơn 185 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng Tết Dương lịch cho người lao động trung bình là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Người lao động tại khối doanh nghiệp dân doanh có tiền lương trung bình năm 2020 là 6,1 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng người/tháng; thấp nhất là 4,75 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch là 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán trung bình là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 là 6,3 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 180 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 4,73 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4,45 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Hải Phòng: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 133 triệu đồng

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hải Phòng cho hay đến hết 25/12 có 4.226 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Danh sách này có 55 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, 275 doanh nghiệp FDI (bao gồm 157 doanh nghiệp thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và 118 doanh nghiệp bên ngoài Khu kinh tế Hải Phòng), 3.896 DN dân doanh.

Trong đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là Công ty Cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm (133 triệu đồng); mức thấp nhất là của Công ty TNHH Global Resoures Group, Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu bảo hộ lao động Sơn Đinh (100 ngàn đồng).

Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất 30 ngàn đồng của Công ty TNHH Đông Hải; cao nhất là 47 triệu đồng của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng, do dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp phải gồng mình đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động nên đa số các doanh nghiệp đều gặp khủng hoảng dẫn đến việc chi thưởng Tết cho người lao động thấp hơn nhiều so với năm 2019.

Cụ thể, tiền thưởng Tết Dương lịch có mức thưởng bình quân 360.000 đồng/người (bằng 96% so với năm 2019). Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu mức thưởng bình quân 5.900.000 đồng/người (bằng 45% so với năm 2019).

 

Tin mới lên