Tiêu điểm

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội

(VNF) – Chiều 9/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 vào năm 2021.

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội

Chính phủ đồng ý chủ trương tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội.

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nếu theo thứ tự luân phiên, Campuchia sẽ tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 và Việt Nam sẽ đến lượt đăng cai SEA Games vào năm 2023.

Tuy nhiên, do chưa có đủ điều kiện nên Campuchia đã đề nghị và được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đồng ý cho đăng cai tổ chức SEA Games 32 vào năm 2023.

SEAGF đã gửi thư thông báo dự kiến trao quyền đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 cho Việt Nam.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho rằng việc Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 theo đề nghị của SEAGF là thích hợp. Bộ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đồng thời giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 trình Chính phủ.

Theo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, về cơ bản Hà Nội đáp ứng được cơ sở vật chất để tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11. Ngoài ra, Hà Nội cũng có nhiều kinh nghiệm và đủ nguồn nhân lực để tổ chức sự kiện này vì đã từng tổ chức SEA Games 22 năm 2003.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí giao thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức sự kiện này; giao Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị về việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 tại Hà Nội.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, có phương án chi tiết để triển khai; xã hội hóa nguồn lực tối đa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thời gian tổ chức SEA Games 31 khoảng 17 ngày và Para Games 11 khoảng 11 ngày kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2021.

Dự kiến SEA Games 31 có khoảng 16.000 người tham dự, trong đó huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài khoảng 11.000 người và Para Games khoảng 4.000 người, trong đó huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài khoảng 2.100 người.

Tính đến năm 2019, SEA Games sẽ được tổ chức tròn 30 lần, trong đó, Thái Lan và Malaysia mỗi nước tổ chức 6 lần; Singapore, Indonesia và Philippines tổ chức 4 lần; Myanmar 3 lần; Brunei, Việt Nam và Lào mỗi nước đã tổ chức 1 lần.

Tin mới lên