Thị trường

Thương vụ Beerco mua cổ phần Vietnam Beverage giúp FDI tăng vọt

(VNF) - Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, FDI tăng vọt trong hai tháng đầu năm 2019. Đáng chú ý, gần một nửa số vốn đăng ký là từ thương vụ góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD.

Thương vụ Beerco mua cổ phần Vietnam Beverage giúp FDI tăng vọt

Công ty TNHH Vietnam Beverage là doanh nghiệp đang sở hữu 53,59% cổ phần của Sabeco vào tháng 12/2017.

Cụ thể, tính đến 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư tăng mạnh ở cả 3 hợp phần cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần.

Trong đó, cả nước có 514 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 2,44 tỷ USD. Có 176 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 854,8 triệu USD và có 1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,17 tỷ USD, chiếm 61% tổng vốn đăng ký.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, có 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 44 tỉnh thành phố tại Việt Nam với 18 ngành lĩnh vực. Trong đó, Hồng Kông là nước dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD và TP. Hà Nội là địa bàn thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD.

Theo thống kê, dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage là dự án thu hút nhiều vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2019 với vốn góp là 3,85 tỷ USD, chiếm 45% tổng vốn đăng ký.

Trong khi đó, về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 6,25 triệu USD. Trong đó, có 5 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 6 triệu USD; 01 dự án tại Myanmar điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 200.000 USD.

Tin mới lên