Tài chính

Thương vụ thâu tóm Fivimart 'ngốn' của Vingroup hơn 1.400 tỷ đồng

(VNF) - Vingroup đã mua 100% cổ phần của Công ty Đầu tư Nhất Nam (chủ sở hữu chuỗi siêu thị Fivimart) từ các đối tác cá nhân và doanh nghiệp với tổng giá phí 1.412 tỷ đồng.

Thương vụ thâu tóm Fivimart 'ngốn' của Vingroup hơn 1.400 tỷ đồng

Thương vụ thâu tóm Fivimart 'ngốn' của Vingroup hơn 1.400 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 vừa được Vingroup công bố đã hé lộ số tiền "khủng" tập đoàn này chi ra cho các thương vụ mua lại, sáp nhập (M&A) trong năm 2018, trong đó nổi bật là các thương vụ thâu tóm chuỗi siêu thị Fivimart, chuỗi cửa hàng Viễn Thông A và Công ty General Motors.

Cụ thể, ngày 4/10/2018, Vingroup đã mua 100% cổ phần của Công ty Đầu tư Nhất Nam từ các đối tác cá nhân và doanh nghiệp với tổng giá phí 1.412 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Đầu tư Nhất Nam và Công ty Cổ phần Nhất Nam (công ty con của Đầu tư Nhất Nam, chủ sở hữu chuỗi siêu thị Fivimart) trở thành các công ty con mới của Vingroup. Hoạt động chính của Công ty Đầu tư Nhất Nam và công ty con là kinh doanh chuỗi siêu thị bán lẻ.

Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 1.412 tỷ đồng, trong đó Vingroup đã thanh toán 1.262 tỷ đồng tính đến hết ngày 31/12/2018.

Vào ngày 18/10/2018, Công ty Đầu tư Nhất Nam và công ty con được sáp nhập vào Công ty Vincommerce, một công ty con của Vingroup.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng Viễn Thông A lại được Vingroup thâu tóm với giá 39 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 21/8/2018, Vingroup đã mua 100% cổ phần của Công ty Viễn Thông A từ các cá nhân và một đối tác doanh nghiệp với tổng giá phí là 39 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Viễn Thông A trở thành công ty con của Vingroup. Hoạt động chính của Viễn Thông A là kinh doanh và bán lẻ điện thoại di động, máy tính và các phụ kiện điện tử.

Vào ngày 30/11/2018, Viễn Thông A được sáp nhập vào Công ty Vinpro, một công ty con của Vingroup.

Với thương vụ thâu tóm General Motors Việt Nam, số tiền mà Vingroup bỏ ra là 919,4 tỷ đồng cho 100% cổ phần. Thương vụ được thực hiện vào ngày 4/12/2018.

General Motors Việt Nam theo đó trở thành công ty con của Vingroup. Hoạt động chính của General Motors Việt Nam là sản xuất xe có động cơ.

Lợi nhuận trước thuế của General Motors Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến ngày mua là 184 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của General Motors Việt Nam kể từ ngày mua đến ngày 31/12/2018 là 24,4 tỷ đồng.

Tin mới lên