M&A

Thuỷ sản Hùng Vương muốn bán đứt công ty con

(VNF) - Công ty Cổ phần Hùng Vương (HoSE: HVG) vừa phát đi thông báo thoái toàn bộ 32,13 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 51% tại Hùng Vương Sông Đốc.

Thuỷ sản Hùng Vương muốn bán đứt công ty con

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT HVG.

Hùng Vương Sông Đốc có trụ sở chính tại tỉnh Cà Mau, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến bột cá biển.

Tính đến thời điểm 31/3/2019, HVG còn 9 công ty con trực tiếp và 1 công ty con sở hữu gián tiếp. Từ năm 2018 đến nay, tài sản của HVG đã giảm hơn 39%, từ mức 13.877 tỷ đồng chỉ còn 8.434 tỷ đồng. Điểm lại, HVG đã quyết định thanh lý các bất động sản và quyết định giải thể đối với Địa ốc An Lạc do Công ty năm giữ 76% vốn, thoái vốn tại Thực Phẩm Sao Ta (FMC) với hơn 21 triệu cổ phiếu, bán bớt vốn tại Việt Thắng (VTF) giảm tỷ lệ sở hữu từ 90,36% về 33,16% vốn, bán Kho lạnh 2 cho Giải pháp Thương mại ABA, thu về gần 151 tỷ đồng…

Mặc dù vậy, tình hình tài chính Hùng Vương vẫn còn mất cân đối. Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh khả năng hoạt động kinh doanh của Hùng Vương lúc này phụ thuộc vào khả năng sắp xếp được dòng tiền và kinh doanh có lợi nhuận trong tương lai cũng như việc được tái cơ cấu các khoản nợ ngân hàng.

Tính đến thời điểm 31/3/2019, Hùng Vương có 8.827 tỷ đồng tài sản với 6.991 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 1.836 tỷ đồng tài sản dài hạn. Trong đó, tài sản ngắn hạn đang "dồn" tại khoản phải thu với 4.752,5 tỷ đồng - tương đương tỷ trọng 68%, cùng với 1.809 tỷ đồng hàng tồn kho. Hùng Vương cũng tiếp tục gia tăng trích lập dự phòng đối với hai khoản mục này, bao gồm 679 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và hơn 12 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn.

Về nợ, tổng nợ hiện nay của doanh nghiệp ghi nhận 6.630 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 6.481 tỷ (chiếm 93% tài sản ngắn hạn) và nợ dài hạn 149 tỷ đồng. Hiện, Hùng Vương đang nợ ngắn hạn ngân hàng 2.969 tỷ đồng, vay nhiều nhất tại BIDV với hơn 1.935 tỷ đồng, kế tiếp là Vietcombank với 602 tỷ đồng, HDBank 169,5 tỷ đồng cùng một số khoản vat ngắn hạn tại các nhà băng khác. Trong đó, nợ đến hạn trả của doanh nghiệp hơn 54,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu Hùng Vương vào mức 2.197 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 398 tỷ đồng.

Tin mới lên