Tài chính

Thủy sản Minh Phú: Mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng 109%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

(VNF) - Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ( UPCoM: MPC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 24/6 tới.

Thủy sản Minh Phú: Mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng 109%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Thủy sản Minh Phú: Mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng 109% so với thực hiện năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu 13.608 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 656,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,3% và 2,6% so với thực hiện năm 2020. So với mục tiêu doanh thu 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.092 tỷ đồng, Minh Phú đã hoàn thành 86,3% kế hoạch doanh thu và 60,2% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 9.559,17 tỷ đồng, tăng 6,98% so với năm 2020; tài sản ngắn hạn chiếm 75,1% còn tài sản dài hạn chiếm 24,9%.

Theo Minh Phú, trong năm 2021, tài sản ngắn hạn tăng 3,4% chủ yếu do hàng tồn kho tăng 47,28%, vì khó khăn trong việc xuất hàng cũng như tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn bùng phát dịch.

Tài sản dài hạn tăng 19,47% là do công ty bước đầu khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Minh Phát và đầu tư thêm vào các hệ thống xử lý, quản lý vùng nuôi khiến cho khoản xây dựng cơ bản dở dang và tài sản cố định lần lượt tăng 12,86% và 14,69%.

Tổng nợ phải trả của công ty đạt mức 4.067,04 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2021, ghi nhận tăng 12,55% so với năm 2020. Với đặc thù là ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu - đòi hỏi xoay vòng nguồn vốn liên tục, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao (97,05%) trên tổng nợ phải trả.

Trong năm, nợ ngắn hạn tăng 11,32% chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất. Song song với đó, công ty cũng tận dụng nguồn vốn vay giá rẻ và các ưu đãi chính sách lãi suất nhằm đầu tư cho các hoạt động nâng cấp ao nuôi, quản lý nguồn nguyên liệu, làm nền tảng cho chiến lược phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Nợ dài hạn vẫn duy trì tỷ trọng thấp 2,95% trên cơ cấu tổng nợ và tăng 77,36%, chủ yếu đến từ việc thuế thu nhập hoãn lại phải trả tăng 169,91% so với cuối năm 2020.

Với kết quả trên, Minh Phú sẽ trình các cổ đông mức cổ tức năm nay là 23% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận thêm 2.300 đồng). Như vậy công ty sẽ phải bỏ ra khoảng 460 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.

Năm 2022, Minh phú lên kế hoạch với doanh thu 21.018 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.373 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 109% so với thực hiện 2021. Đơn vị này cũng kỳ vọng lượng xuất khẩu đạt 64.600 tấn tương ứng với giá trị xuất khẩu mục tiêu khoảng 796 triệu USD. Mức cổ tức dự kiến cho năm nay là 50% - 70%.

Theo tài liệu, công ty dự kiến phát hành 199,9 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đạt 2.297 tỷ đồng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.999 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của Minh Phú gấp đôi lên 3.998 tỷ đồng.

Năm nay, HĐQT công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 nhằm phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, cùng với đó kỳ vọng Minh Phú trở thành công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới.

Đầu tiên, doanh nghiệp này sẽ triển khai các dự án xây dựng các vùng nuôi tôm tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh... Minh Phú cũng phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, cùng các viện nghiên cứu thủy sản để tập trung gia hóa tôm sú giống kháng bệnh và thích nghi, giúp tăng thị phần tôm sú từ 20% hiện nay lên 50% và cao hơn nữa. Ngoài ra, công ty cũng đề xuất xây dựng những khu sản xuất tôm giống, thức ăn cho tôm giống vì con giống quyết định trên 60% thành công của nuôi tôm.

Quý I/2022, Minh Phú ghi nhận doanh thu tăng 51% đạt 4.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 90 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với nền thấp cùng kỳ năm trước nhưng là mức thấp nhất trong vòng 4 quý.

Tin mới lên