Xe

Tiềm lực của Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam

(VNF) - Năm 2019, số nợ vay dài hạn của Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam là 102,18 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2019 hơn 1,97 nghìn tỷ đồng.

Tiềm lực của Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam

Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam hoạt động thế nào trong giai đoạn 2016-2019?

Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam được thành lập ngày 11/6/2008. Đại diện theo pháp luật là ông Ryujiro Kobashi. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất xe có động cơ (cụ thể là lắp ráp, sản xuất ô tô).

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam là hơn 4.211 tỷ đồng, doanh thu thuần gần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận thuần hơn 1.233 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn hoạt động 2016-2019, Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam đều ghi nhận lợi nhuận thuần và doanh thu thuần tăng trưởng dương theo hàng năm.

Năm 2016, tổng tài sản của công ty là 1,686 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận thuần 77,3 tỷ đồng và có doanh thu thần hơn 2,73 nghìn tỷ đồng.

Bước sang năm 2017, lợi nhuận thuần của công ty giảm gần 70 tỷ đồng, từ 77,3 tụt xuống còn 7,8 tỷ đồng. Doanh thu thuần trong năm này đạt 3,28 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản của công ty là 1,98 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là giai đoạn từ 2018-2019, ba chỉ tiêu lợi nhuận thuần, tổng tài sản và doanh thu thuần đều tăng trưởng mạnh.

Doanh thu thuần của công ty năm 2018 từ 4,665 nghìn tỷ đồng tăng vọt lên 12,495 nghìn tỷ đồng năm 2019.

Tổng tài sản của công ty năm 2019 cũng tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Cụ thể, năm 2018 là 2,26 nghìn tỷ đồng và năm 2019 là 4,21 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 2019, Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam có tài sản ngắn hạn gần 3,8 nghìn tỷ đồng, tài sản dài hạn là 413,3 tỷ đồng và tổng tài sản là 4,211 nghìn tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của công ty đến năm 2019 là 2,07 nghìn tỷ đồng, nợ dài hạn là 167,86 tỷ đồng và nợ phải trả là 2,238 nghìn tỷ đồng.

Xem thêmHyundai Bayon ra mắt, phân khúc SUV cỡ nhỏ 'tăng nhiệt'

Tin mới lên