Tài chính

Tiền gửi ngân hàng của Mobifone sụt mạnh sau thương vụ mua AVG

(VNF) – Chỉ trong năm 2016, tiền gửi ngân hàng của Mobifone đã giảm tới gần 5 lần, từ mức 8.961 tỷ đồng xuống còn 1.828 tỷ đồng, khiến lãi tiền gửi giảm đáng kể. Năm 2016 cũng đồng thời là năm Mobifone chính thức mua lại 95% cổ phần AVG với giá trị thương vụ là 8.889 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng của Mobifone sụt mạnh sau thương vụ mua AVG

Chỉ trong vòng 1 năm, tiền gửi ngân hàng của Mobifone đã giảm tới gần 5 lần

Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán, theo đó, doanh thu thuần của Mobifone năm 2016 đạt 35.077 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2015.

Mặc dù doanh thu vẫn duy trì được mức tăng khá, tuy nhiên lợi nhuận gộp của Mobifone năm 2016 lại giảm 2,6%, đạt 12.071 tỷ đồng, do giá vốn có mức tăng mạnh 21,2%.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Mobifone đạt 5.205 tỷ đồng, giảm tới 26,7% so với năm 2015. Có 2 nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận này của Mobifone. Nguyên nhân đầu tiên là đến từ việc chi phí bán hàng đột ngột gia tăng khá mạnh.

Năm 2016, chi phí bán hàng của Mobifone đạt 5.781 tỷ đồng, tăng 27% so với một năm trước đó, tương ứng tăng 1.238 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc gia tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

Nguyên nhân quan quan trọng thứ hai là sự sụt giảm trong doanh thu tài chính, từ mức 528 tỷ đồng của năm 2015 xuống còn 206 tỷ đồng trong năm 2016, chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng giảm mạnh từ 511 tỷ đồng xuống còn 182 tỷ đồng. Hiện tượng này xuất phát từ việc tiền gửi ngân hàng của Mobifone sụt giảm mạnh trong năm 2016.

Thời điểm bắt đầu ngày 1/1/2016, tổng tiền gửi ngân hàng của Mobifone lên tới 8.961 tỷ đồng, gồm 771 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 2.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và 5.790 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên đến không quá 12 tháng.

Đến thời điểm kết thúc ngày 31/12/2016, tổng tiền gửi ngân hàng của Mobifone chỉ còn lại 1.828 tỷ đồng, gồm 113 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 415 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và 1.300 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên đến không quá 12 tháng.

Như vậy, lượng tiền gửi ngân hàng của Mobifone đã giảm đi tới 7.133 tỷ đồng chỉ sau một năm. Việc sụt giảm đột ngột lượng tiền gửi ngân hàng được cho là phần lớn xuất phát từ việc Mobifone đã hoàn tất mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) với giá 8.889 tỷ đồng trong năm 2016.

Mobifone

Lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 26,7% và tiền gửi ngân hàng giảm gần 5 lần là 2 điểm nhấn trong tình hình tài chính năm 2016 của Mobifone

Song song với việc tiền gửi ngân hàng sụt mạnh, các khoản phải thu ngắn hạn của Mobifone cũng giảm mạnh trong năm 2016, từ mức 6.175 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 1.305 tỷ đồng. Nguyên nhân là chủ yếu là do khoản trả trước cho cổ đông AVG giảm từ mức 2.666 tỷ đồng về mức 0, trong khi đó, các khoản ký cược, ký quỹ cũng giảm mạnh từ 1.860 tỷ đồng xuống mức 72 triệu đồng.

Mặc dù tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu đồng loạt giảm mạnh, tuy nhiên, kết thúc ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Mobifone vẫn tăng 1,8% so với con số đầu năm, chủ yếu là do các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh từ 641 tỷ đồng lên 9.455 tỷ đồng, phần lớn do sự tăng lên của khoản đầu tư trị giá 8.889 tỷ đồng khi Mobifone mua 95% cổ phần AVG và biến AVG thành công ty con.

Về nguồn vốn, đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của Mobifone ở mức 16.630 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 8.377 tỷ đồng, giảm 8,2%, trong đó, Mobifone đã đưa nợ vay từ mức 1.343 tỷ đồng về mức 0.

Tin mới lên