Học thuật

Tiền hàng hóa là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiền hàng hóa (commodity money) là gì?

Tiền hàng hóa là gì?

Tiền hàng hóa (commodity money) là loại tiền mà bản thân nó một hàng hóa và có giá trị cố hữu, ví dụ tiền vàng, tiền bạc.

Tiền hàng hóa (commodity money) là loại tiền mà bản thân nó một hàng hóa và có giá trị cố hữu, ví dụ tiền vàng, tiền bạc.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tiền hàng hóa là tiền có giá trị đến từ một mặt hàng mà tạo ra nó. Tiền hàng hóa bao gồm các đối tượng có giá trị từ trong chính bản thân chúng (giá trị nội tại) cũng như giá trị trong việc sử dụng chúng như tiền.

Ví dụ về hàng hóa đã được sử dụng làm phương tiện trao đổi bao gồm vàng, bạc, đồng, muối, hạt tiêu, trà, đá lớn (như đá Rai), thắt lưng trang trí, vỏ sò, rượu, thuốc lá, cần sa, lụa, kẹo, móng tay, hạt cacao, bò và lúa mạch. Các vật phẩm này đôi khi được sử dụng trong các nền kinh tế có hệ thống định giá hoặc giá cả hàng hóa khác nhau.

 

Tin mới lên