Tài chính

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không phải là toàn bộ thu nhập

(VNF) – Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, khoản bổ sung khác mà chỉ là một số khoản có thể xác định được trước và cố định hàng tháng.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không phải là toàn bộ thu nhập

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, bổ sung khác

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan chức năng xem xét giãn lộ trình đóng bảo hiểm xã hội theo cách tính mới để doanh nghiệp chủ động trong tính toán chi phí hợp lý.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2, Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016): "Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động".

Theo ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nếu đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trên mức thu nhập cộng với phụ cấp thì chi phí doanh nghiệp sẽ tăng lên rất lớn.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, phụ cấp lương tính đóng bảo hiểm xã hội là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác tính đóng bảo hiểm xã hội là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

Các khoản chế độ và phúc lợi khác này có thể kể đến như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, khoản bổ sung khác mà chỉ là một số khoản có thể xác định được trước và cố định hàng tháng. Nói cách khác, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không phải là toàn bộ thu nhập của người lao động như ý kiến gần đây của một số doanh nghiệp.

Tin mới lên