Tài chính

Tiền nợ thuế đã chạm mốc 73,9 nghìn tỷ đồng

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa báo cáo Quốc hội về con số nợ thuế hiện tại, một trong những áp lực đáng kể đối với việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

Tiền nợ thuế đã chạm mốc 73,9 nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Theo Bộ trưởng, tổng số nợ thuế đến ngày 30/9/2017 là 73,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế có khả năng thu nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày theo quy định là 27.648 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng số tiền thuế nợ; Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp 0,03%/ngày là 18.061 tỷ đồng, chiếm 24,4%.

Lý do nợ lũy kế kéo dài nhiều năm do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc đang thi hành án hình sự là 28.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất - 38,2% tổng số tiền nợ thuế của 695.240 đối tượng bao gồm: 186.293 doanh nghiệp và 508.947 hộ kinh doanh và cá nhân.

Loại trừ tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nợ lũy kế kéo dài nhiều năm do người nộp thuế đã chết, phá sản,... thì nợ thuế có khả năng thu tương đương 3% tổng số thu NSNN.

Gần đây, công tác quản lý, thu hồi nợ đọng thuế đã có chuyển biến tích cực, số thuế nợ đọng có xu hướng giảm: Năm 2015 là 76,45 nghìn tỷ đồng, năm 2016 là 74,2 nghìn tỷ đồng, đến thời điểm 30/9/2017 là 73,9 nghìn tỷ đồng. Số thu hồi nợ đọng thuế tăng, Năm 2015 thu được gần 37,6 nghìn tỷ đồng, năm 2016 là 42,5 nghìn tỷ đồng, 9 tháng năm 2017 là 35,9 nghìn tỷ đồng tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2016.

"Chính phủ đang chỉ đạo làm rõ số nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, đã tự giải thể, phá sản, bỏ ở địa chỉ kinh doanh... tồn tại nhiều năm để xem xét xử lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, nghiên cứu trình cấp thẩm quyền sửa đổi các quy định về xử lý nợ thuế đối với các trường hợp không có khả năng thu" Bộ trưởng Dũng cho biết.

Tin mới lên