Tài chính

Tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Sabeco đã chính thức bắt đầu

(VNF) – Sabeco đồng loạt công bố 2 Nghị quyết cho phép Bộ phận quản lý vốn Nhà nước được sử dụng các nguồn lực tại Sabeco để triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, đồng thời thông qua chủ trương cho tổ chức đấu thầu công khai rộng rãi để thuê tư vấn xây dựng phương án, thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Sabeco.

Tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Sabeco đã chính thức bắt đầu

Sabeco đã bắt đầu những bước đi chính thức cụ thể cho công tác thoái vốn Nhà nước

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa đồng thời công bố 2 Nghị quyết liên quan đến tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, gợi mở rằng tiến trình thoái vốn Nhà nước tại Sabeco đã chính thức bắt đầu.

Cụ thể, Nghị quyết số 79A/2016/NQ-HĐQT của Sabeco đã quyết định thông qua việc cho phép Bộ phận quản lý vốn Nhà nước được sử dụng các nguồn lực tại Sabeco để triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Sabeco theo nội dung Tờ trình số 78/2016/TTr-BPQLVNN ngày 12/12/2016 của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

Nghị quyết thoái vốn Nhà nước tại Sabeco

Chi tiết nội dung Nghị quyết số 79A/2016/NQ-HĐQT được Hội đồng quản trị Sabeco ban hành

Thêm vào đó, Sabeco cũng ban hành Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương cho tổ chức đấu thầu công khai rộng rãi để thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, các thủ tục có liên quan để thoái vốn Nhà nước tại Sabeco theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 76/2016/CV-BPQLVNN ngày 09/12/2016 của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco. Nghị quyết này cũng có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

Nghị quyết thoái vốn Nhà nước tại Sabeco

Chi tiết nội dung Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐQT được Hội đồng quản trị Sabeco ban hành

Cách đây không lâu, Tờ Wall Street Journal (WSJ)  dẫn nguồn thạo tin cho biết, Chính phủ Việt Nam đã mời các ngân hàng đầu tư toàn cầu để tham gia tư vấn cho thương vụ bán vốn tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với giá trị ít nhất 1,8 tỷ USD.

WSJ cũng dẫn lời ông Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch Sabeco, cho biết, thương vụ bán vốn Sabeco sẽ được khởi động vào tháng 4/2017. Theo ông Tuất, quy mô của đợt bán vốn vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, theo các nguồn thạo tin của WSJ thì chính phủ sẽ thoái vốn ít nhất 40%.

Hồi đầu tháng 11, Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Sabeco và Habeco. Việc thoái vốn tại Sabeco được đề nghị theo lộ trình làm hai đợt, đợt I bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng, đợt II bán 36% vốn điều lệ còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng.

Tin mới lên