Tiêu điểm

Tiết kiệm 1.200 tỷ đồng mỗi năm nhờ ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia

(VNF) - Theo tính toán sơ bộ, việc ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ giúp tiết kiệm được mỗi năm trên 1.200 tỷ đồng tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính… sau khi trừ chi phí thuê dịch vụ của VNPT.

Tiết kiệm 1.200 tỷ đồng mỗi năm nhờ ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểm bấm nút khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.

Chiều 12/3, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia nhằm phục vụ nhu cầu gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Theo tính toán sơ bộ, việc ứng dụng Trung liên thông văn bản quốc gia sẽ giúp tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm, gồm tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian được tính toán theo WB… sau khi trừ chi phí thuê dịch vụ của VNPT.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Đây là một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ, quan liêu kiểu cũ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, việc khai trương Trục liên thông Văn bản quốc gia là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo báo cao của Văn phòng Chính phủ, đến thời điểm hiện tại, 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong vòng 1 tháng đầu năm, Trục liên thông văn bản quốc gia đã có 8.315 văn bản gửi và 19.296 văn bản nhận. Từ ngày 19/1 đến 8/3, đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, khắc phục tình trạng tại một số cơ quan văn thư nhận văn bản giấy nhưng không nhận được văn bản điện tử, dẫn đến việc phải đợi bản điện tử để tiếp nhận, xử lý…

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để trong giai đoạn 2020 - 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền Trục liên thông văn bản quốc gia.

Đồng thời bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. "Đây là vấn đề trọng yếu, sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia", Thủ tướng nói.

Tin mới lên