Học thuật

Tiết kiệm công ty là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiết kiệm công ty (company saving) là gì?

Tiết kiệm công ty là gì?

Tiết kiệm công ty (company saving) là phần lợi nhuận không dùng để nộp thuế và không chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Tiết kiệm công ty (company saving) là phần lợi nhuận không dùng để nộp thuế và không chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Nó thường được gọi là lợi nhuận hay thu nhập giữ lại và là một trong các nguồn vốn đề tài trợ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tiết kiệm công ty còn có một tên gọi phổ biến hơn là retained earnings (lợi nhuận được giữ lại).

Chúng tôi có thể tóm tắt công thức cho thu nhập giữ lại như sau:

Lợi nhuận được giữ lại (RE) = Lợi nhuận được giữ lại đầu kỳ + Lợi nhuận thuần - Cổ tức, còn được gọi là "tỷ lệ giữ lại" hoặc "thặng dư giữ lại".

Trong hầu hết các trường hợp, các công ty giữ lại thu nhập để đầu tư vào các khu vực nơi họ có thể tạo ra các cơ hội tăng trưởng, chẳng hạn như mua máy móc mới hoặc chi tiêu tiền cho nhiều nghiên cứu và phát triển hơn. Nếu một khoản lỗ ròng lớn hơn so với thu nhập giữ lại ban đầu, thu nhập giữ lại có thể bị âm, tạo ra thâm hụt. Các công ty điều chỉnh tài khoản sổ kế toán tổng thu nhập được giữ lại mỗi khi họ tạo các mục nhật ký cho một tài khoản doanh thu hoặc chi phí.

 

 

Tin mới lên