Học thuật

Tiêu chuẩn quay vòng vốn là gì? Sử dụng ICOR trong kế hoạch hóa kinh tế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiêu chuẩn quay vòng vốn (capital turnover criterion) là gì ? Sử dụng ICOR trong kế hoạch hóa kinh tế.

Tiêu chuẩn quay vòng vốn là gì? Sử dụng ICOR trong kế hoạch hóa kinh tế

Tiêu chuẩn quay vòng vốn (capital turnover criterion) là tiêu chuẩn đầu tư trước đây được khuyến nghị cho các nước đang phát triển.T

Tiêu chuẩn quay vòng vốn là gì?

Tiêu chuẩn quay vòng vốn (capital turnover criterion) là tiêu chuẩn đầu tư trước đây được khuyến nghị cho các nước đang phát triển.Tiêu chuẩn này hàm ý các nước đang phát triển nên lựa chọn các dự án dựa trên tỷ lệ vốn - sản lượng tăng thêm (ICOR) và dự án có tỷ lệ thấp nhất cần được ưu tiên nhất. Căn cứ cho quan điểm này là ở các nước khan hiếm vốn,tốc độ quay vòng vốn góp phần vào việc phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Việc áp dụng tiêu chuẩn quay vòng vốn còn dẫn tới sự áp dụng các phương pháp sản xuất sử dụng nhiều lao động, thích hợp với các nước đang phát triển. Nó bị nhiều người phê phán vì không tính tới thực tế là nhiều dự án, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, tài sản cố định chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số đầu vào cần đầu tư do vậy việc sử dụng tiêu chuẩn quay vòng vốn dẫn tới việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư không đúng.

Ngoài ra, nó còn bỏ qua sự khan hiếm các nguồn lực khác ở các nước đang phát triển, những ảnh hưởng ngoại hiện và khả năng bổ sung cho nhau của các dự án,cũng như những cản trở đối với tăng trưởng phát sinh từ sự khan hiếm lực lượng lao động lành nghề.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sử dụng ICOR trong kế hoạch hóa kinh tế 

ICOR giúp các nhà lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế xác định xem để kinh tế kỳ này cứ tăng 1% so với kỳ trước thì cần tăng vốn đầu tư trong kỳ này lên bao nhiêu phần trăm so với kỳ trước. Tuy nhiên vì sự cần thiết phải thỏa mãn các giả thiết khi tính toán ICOR, người ta chỉ sử dụng hệ số này vào kế hoạch hóa kinh tế ngắn hạn (quý, nửa năm hoặc một năm).

Tin mới lên