Tiêu điểm

Ông Vũ Tiến Lộc: 'Cơ quan nhà nước đang thiếu tôn trọng hợp đồng PPP'

Ông Vũ Tiến Lộc: 'Cơ quan nhà nước đang thiếu tôn trọng hợp đồng PPP'

(VNF) – Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết nhiều chủ đầu tư đã phản ánh về tình trạng thiếu tôn trọng hợp đồng PPP (đối tác công tư) từ các cơ quan nhà nước. Một số cơ quan đưa ra yêu cầu với chủ đầu tư trái với nội dung hợp đồng và cho rằng hợp đồng đó do cơ quan khác ký nên không ràng buộc cơ quan mình…