Tiêu điểm

Tính lại GDP giúp giảm nợ công hơn 11%

Tính lại GDP giúp giảm nợ công hơn 11%

(VNF) – Theo Tổng cục Thống kê, việc tính lại GDP đã khiến quy mô GDP Việt Nam thay đổi đáng kể. Điều này dẫn tới một loạt chỉ tiêu neo vào GDP thay đổi theo. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ dư nợ công so với GDP bình quân giai đoạn 2010 – 2017 giảm 11,6%.
« 1 2 3 4 5 6 »