Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Làm rõ mục tiêu cho hai mốc lịch sử 100 năm'

Thủ tướng: 'Làm rõ mục tiêu cho hai mốc lịch sử 100 năm'

(VNF) - Thủ tướng cho rằng, cần thảo luận, làm rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước như Tiểu ban Văn kiện đã đặt ra, theo hướng trở thành nước công nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa.
« 1 2 3 4 5 6 »