Tài chính

Tìm chủ 95 container tồn đọng tại cảng Đình Vũ

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải quan Hải Phòng đã có thông báo gửi các tổ chức, cá nhân liên quan về việc phối hợp tìm chủ sở hữu của 95 container hàng hóa tồn đọng tại cảng Đình Vũ.

Tìm chủ 95 container tồn đọng tại cảng Đình Vũ

Tìm chủ 95 container tồn đọng tại cảng Đình Vũ. (Ảnh minh hoạ)

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, đơn vị thực hiện thông báo tới các tổ chức, cá nhân, 11 hãng tàu (là đại lý giao nhận vận tải) có liên quan đến 95 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan.

Thông báo của cơ quan hải quan có đính kèm thống kê đầy đủ các thông tin cần thiết từ cont hàng, vận đơn, đến tên hãng tàu, tên tàu vận chuyển; thông tin người gửi, người nhận, ngày tàu cập cảng trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2018.

Công văn của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ nêu rõ, thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo (31/1/2019).

Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đến nhận hàng theo thông báo này, mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng quyết định, tiến hành xử lý, theo hướng dẫn tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC.

Tin mới lên