Bất động sản

Tìm nhà thầu cải tạo đường sắt Vinh - Nha Trang

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.189,97 tỷ đồng.

Tìm nhà thầu cải tạo đường sắt Vinh - Nha Trang

Tìm nhà thầu cải tạo đường sắt Vinh - Nha Trang (Ảnh : Internet)

Trong số 9 gói thầu, có 3 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu XL-VNT2-02 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km688+320 - Km1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (302,064 tỷ đồng); Gói thầu XL-VNT2-03 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1241+990 - Km1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa (342,051 tỷ đồng); Gói thầu XL-VNT2-01 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km319+020 - Km622+181 thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (428,799 tỷ đồng).

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư, với điểm đầu tại ga Vinh (Km319+202) và điểm cuối tại ga Nha Trang (Km1314+930). Tổng chiều dài dự án khoảng 995,728km.

Phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang thuộc gói 7.000 tỷ vốn trung hạn 2016-2020.

Mục tiêu của dự án là thực hiện cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục: cải tạo các cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên, sửa chữa nền đường yếu một số đoạn; cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong (R<400m) và một số hạng mục công trình đồng bộ (cống thoát nước); cải tạo, nâng cấp một số ga hành khách và hàng hóa.

Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến, bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ: Năm 2022 khoảng 83 tỷ đồng; năm 2023 khoảng 330 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 530 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 129 tỷ đồng. Và chuyển tiếp giai đoạn sau số vốn còn lại.

Dự án được triển khai thi công trên địa bàn các tỉnh/thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 27,65 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng và do UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định tổ chức thực hiện.

Tin mới lên