Tài chính

Tin chứng khoán 17/12: Vingroup điều chỉnh 'room' ngoại xuống 40%

(VNF) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) mới đây đã quyết định điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) đối với mã chứng khoán VIC của Vingroup xuống 40%.

Tin chứng khoán 17/12: Vingroup điều chỉnh 'room' ngoại xuống 40%

Vingroup điều chỉnh 'room' ngoại xuống 40%

Vingroup điều chỉnh 'room' ngoại xuống 40%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) mới đây đã quyết định điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) đối với mã chứng khoán VIC của Vingroup từ 41% xuống 40%.

VSD cho biết, việc điều chỉnh này là căn cứ theo công văn số 7897/UBCK-QLCB ngày 29/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công văn số 1016/2018/VC-TGĐ-VINGROUP về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán VIC.

Hồi tháng 5 vừa qua, đại hội đồng cổ đông Vingroup đã thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoại tại tập đoàn.

Theo đó, đại hội phê duyệt chủ trương rút các ngành, nghề kinh doanh của Vingroup có tỷ lệ hạn chế sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dưới 49% theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan (ngành nghề kinh doanh hạn chế). Đồng thời phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Vingroup sau khi rút các ngành nghề kinh doanh hạn chế là 49%. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của tập đoàn do rút các ngành nghề kinh doanh hạn chế.

Cùng với đó, đại hội cũng thông qua việc tập đoàn tiếp tục phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước đây nhưng cho các mục đích do HĐQT quyết định theo nội dung giao và ủy quyền.

Các nội dung giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Vingroup bao gồm: rà soát và lập danh sách các ngành nghề kinh doanh hạn chế; quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc rút các ngành nghề kinh doanh hạn chế nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông giao; quyết định việc sửa đổi Điều lệ theo danh mục ngành nghề kinh doanh hạn chế thực tế do HĐQT lập; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh của tập đoàn do việc rút các ngành nghề kinh doanh hạn chế.

Thêm nữa, quyết định mục đích của việc phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tập đoàn, thực hiện các thủ tục cần thiết xin chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm điều chỉnh mục đích phong tỏa; quyết định việc sở dụng hạn mức/tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại tại tập đoàn tại các thời điểm và cho các tình huống mà HĐQT thấy phù hợp, thực hiện mọi công việc và quyết định mọi vấn đề khác cần thiết để có thể sử dụng hạn mức/tỷ lệ đó trên thực tế.

Trên thực tế, việc phong tỏa room ngoại cũng như điều chỉnh room ngoại thường liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu cũng như các đợt phát hành trái phiếu có chuyển đổi, đối tượng mua thường có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

VN-Index lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 940 điểm trong phiên 17/12?

Phiên cuối tuần trước, thị trường giao dịch kém tích cực. Tính chung cả tuần, chỉ số VN-Index
có 4 phiên giảm điểm và 1 phiên tăng điểm, giảm 6,55 điểm, tương đương 0,68% về mức 952,04 điểm.

Các mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index tuần qua là CTG, VCB và HPG khi lấy đi của chỉ số lần lượt 1,97, 0,78 và 0,76 điểm. Ngược lại, các mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số VN-Index là TCB, SAB và VNM với mức đóng góp lần lượt là 0,70, 0,62 và 0,60 điểm tăng.

Về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm 2% do việc nhiều cổ phiếu trong ngành giảm điểm. Trong số đó, các cổ phiếu giảm mạnh nhất là CTG, VPB và TPB với mức giảm lần lượt 7,07%, 3,96% và 3,64%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm 1,71% do việc VCI, HCM và VND giảm lần lượt 5,23%, 3,65% và 2,78%. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng giảm nhẹ 0,07% do DXG, NLG và VRE giảm điểm.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần tới, thị trường được dự báo sẽ có biến động trong biên độ hẹp quanh đường SMA20 trên khung thời gian tuần. Trong những phiên đầu tuần, thị trường có thể sẽ lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 940 điểm. Tại vùng hỗ trợ này, phản ứng hồi phục được kỳ vọng sẽ xảy ra giúp chỉ số tăng điểm trở lại.

>>> Xem thêm Series Tin chứng khoán

Tin mới lên