Tài chính

TKV cắt giảm gần 3.000 lao động, dự kiến lãi 2.000 tỷ trong 6 tháng

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho thấy, doanh thu tập đoàn ước đạt 65.970 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2017.

TKV cắt giảm gần 3.000 lao động, dự kiến lãi 2.000 tỷ trong 6 tháng

TKV cắt giảm gần 3.000 lao động, dự kiến lãi 2.000 tỷ trong 6 tháng.

Trong đó, doanh thu than đạt 34.410 tỷ đồng, bằng 122% so với cùng kỳ. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 9.217 tỷ đồng, bằng 172% so với cùng kỳ; Sản xuất, bán điện đạt 6.508 tỷ đồng, bằng 110 % so với cùng kỳ; Sản xuất cơ khí đạt 1.186 tỷ đồng, bằng 108% so cùng kỳ…

Dự kiến, lợi nhuận nửa đầu năm của TKV đạt 2.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện 8.519 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch và bằng 115% so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, lao động danh sách dự kiến đến ngày 30/6/2018 là 101.750 người, giảm 2.754 người so với đầu năm; tiền lương bình quân đạt 10,31 triệu đồng/người/tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Về công tác tái cơ cấu, theo lãnh đạo TKV, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 181 ngày 5/02/2018 về Kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu TKV năm 2018.

Theo đó, tiến hành cổ phần hoá 2 đơn vị; sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh trực thuộc công ty mẹ 4 đơn vị; thoái vốn tại 6 công ty con và công ty liên kết; Bán tiếp cổ phần để đạt tỷ lệ nắm giữ theo phương án cổ phần hoá tại 6 đơn vị. Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại 7 công ty con, công ty liên kết; tăng tỷ lệ sở hữu đạt tỷ lệ tối thiểu 65% tại 6 công ty sản xuất than.

Trong 6 tháng đầu năm, TKV đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty VICOSA xuống 20% vốn điều lệ, chấm dứt hoạt động Công ty Khoáng sản Steungtreng, hoàn thành việc tăng tỷ lệ nắm giữ lên 65% vốn điều lệ tại Công ty than Đèo Nai, Công ty than Núi Béo. Đồng thời, đã báo cáo Bộ Công Thương xem xét phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ TKV theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tin mới lên