Tài chính

TLH lãi hơn 456,3 tỷ đồng trong năm 2021, gấp gần 6 lần năm 2020

(VNF) - Trong năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (HoSE: TLH) đạt 456,3 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm 2020.

TLH lãi hơn 456,3 tỷ đồng trong năm 2021, gấp gần 6 lần năm 2020

TLH lãi hơn 456,3 tỷ đồng trong năm 2021.

Tập đoàn thép Tiến Lên vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021. Theo báo cáo, doanh thu của TLH đạt 1.361,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 34 tỷ đồng, bằng 44% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, lũy kế cả năm TLH vẫn đạt mức lãi rất cao với 456 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm 2020. Còn doanh thu năm 2021 đạt 4.644,8 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Đáng chú, trong quý IV, TLH đã thu về gần 36,7 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, chiếm hơn 60% doanh thu hoạt động tài chính của cả năm. Trong đó, phần lớn số tiền lãi của hoạt động này trong kỳ là từ bán chứng khoán, với hơn 29 tỷ đồng.

Về tài sản, tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của TLH ở mức 4.195 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm. Phần lớn tài sản tăng lên là do TLH đã tăng tích trữ hàng tồn kho, đạt mức hơn 2.807 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản.

Theo bảng cân đối kế toán, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu lần lượt ở các mức 2.276,5 tỷ đồng và 1.918,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 76% và 30% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLH tăng khá mạnh so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 24.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/10/2021 thì giá cổ phiếu TLH liên tục giảm.

Đến cuối năm 2021, giá cổ phiếu TLH giảm về mức 20.400 đồng/cổ phiếu, rồi tiếp tục giảm xuống còn 16.700 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/1/2022.

Được biết, khối lượng cổ phiếu TLH đang niêm yết là 102.110.621 cổ phiếu. Trong đó, Chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Mạnh Hà là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu TLH nhất với 19.995.782 cổ phiếu, tương đương 19,58% cổ phần công ty.

Xếp sau là cổ đông Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc công ty, với 11.603.708 cổ phiếu, tương đương 11,36% cổ phần công ty. Cổ đông Nguyễn Văn Quang nắm giữ khối lượng 9.654.939 cổ phiếu, tương đương 9,46% tỷ lệ sở hữu.

Tin mới lên