Hồ sơ VNF

TNS Holdings thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

(VNF) - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 325/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2021

TNS Holdings thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

TNS Holdings thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings

2. Tên viết tắt: TNS HOLDINGS

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Số điện thoại: 024 7307 3099        Số fax: (84-24) 3771 3651      Website: https://tnsholdings.vn

5. Vốn điều lệ: 338.367.370.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có): TN1

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Số hiệu tài khoản: 034 0101 0333 556

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106673358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2014, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/08/2021

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất               Mã số: 6820

(Chi tiết: Hoạt động của đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới, Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, Sàn giao dịch bất động sản).

- Sản phẩm, dịch vụ chính:

  • Dịch vụ quản lý vận hành Bất động sản;
  • Dịch vụ bảo vệ;
  • Dịch vụ vệ sinh;
  • Dịch vụ nhân sự;
  • Dịch vụ công nghệ thông tin.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không thuộc đối tượng cần giấy phép thành lập và hoạt động theo luật chuyên ngành.

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng cho mục đích cơ cấu khoản vay với Công ty Cổ phần Năng lượng TNPOWER (mã số doanh nghiệp: 0313400976) và Công ty Cổ phần Địa ốc 501.9 (mã số doanh nghiệp: 0106199508).

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings 2021 (Sau đây được gọi chung là “Trái Phiếu”).

2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.

3. Mã trái phiếu: TN1H2225001

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/01 Trái Phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.908.000 Trái Phiếu (Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm lẻ tám nghìn Trái Phiếu).

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 490.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tỷ, tám trăm triệu đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.

8. Lãi suất: Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo bằng 3% cộng với lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất áp dụng đối với khách hàng cá nhân (trả lãi cuối kỳ) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố vào 9.00h sáng Ngày làm việc đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi đó trên website chính thức của MSB.

9. Kỳ trả lãi: Kỳ Hạn Trả Lãi/Kỳ Tính Lãi là mỗi thời hạn kéo dài 6 tháng, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Hạn Trả Lãi, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Hạn Trả Lãi tiếp theo hoặc Ngày Đáo Hạn trái phiếu. Ngày đầu tiên của Kỳ Hạn Trả Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.

10. Giá chào bán: 100% mệnh giá Trái Phiếu tương đương 100.000 VND/01 Trái Phiếu.

11. Phương thức phân phối:

Các Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông các Đại lý phát hành, bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

Các trách nhiệm chính của các đại lý phân phối bao gồm các công việc sau:

- Cung cấp và tiếp nhận bộ hồ đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư;

- Hướng dẫn Nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của Công ty;

- Cập nhật định kỳ danh sách đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư cho Tổ Chức Phát Hành trong quá trình chào bán.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

a)      Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.000 Trái Phiếu tương đương 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

b)      Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200 Trái Phiếu tương đương 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/03/2022

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Đại lý phân phối (Sau đây gọi là “Đại Lý” và/hoặc “Các Đại Lý”)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Trụ sở: Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 7304 5688                  Fax: (84-4) 3726 2601
Website: https://mbs.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Trụ sở: Tầng G, tầng M, tầng 2 và 7, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 7303 5333            Fax: (84.24) 3776 5928
Website: https://www.kbsec.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
Trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6283 6888                  Fax: 028 6283 8666
Website: https://www.hdbs.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Trụ sở: Tầng 20, Toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 6282 3535                  Fax: 024 6275 0077
Website: https://pinetree.vn/

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/03/2022

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Số tài khoản: 034-18-01-000004-3

- Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên

17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có

19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm: Không có

20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên website chính thức của Tổ Chức Phát Hành (https://tnsholdings.vn) và của Các Đại Lý.

IV. Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn và Đại lý phân phối
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Điện thoại: (84-4) 7304 5688                    Fax: (84-4) 3726 2601
Trụ sở: Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Website: https://mbs.com.vn/

Đại lý phân phối
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng G, tầng M, tầng 2 và 7, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 7303 5333            Fax: (84.24) 3776 5928
Website: https://www.kbsec.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
Trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6283 6888                  Fax: 028 6283 8666
Website: https://www.hdbs.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Trụ sở: Tầng 20, Toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 6282 3535                  Fax: 024 6275 0077
Website: https://pinetree.vn/

Tin mới lên