Hồ sơ VNF

Tờ trình của Chính phủ về dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

(VNF) - Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Tờ trình của Chính phủ về dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sẽ được chia thành 12 dự án thành phần. (Ảnh minh họa)

Theo đề xuất của Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 sẽ bao gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267km); Quảng Ngãi - Nha Trang (353km); Cần Thơ - Cà Mau (109km), với tổng chiều dài toàn tuyến là 729km.

Dự án sẽ được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, đầu tư giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe) theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 154.527 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước khoảng 73.495 tỷ đồng.

Sau khi tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều mặt, Chính phủ đề xuất giai đoạn 2021 - 2025 sẽ đầu tư 9 dự án thành phần theo hình thức PPP, chiều dài 552km, gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cam Lộ (Quảng Trị) - Nha Trang (Khánh Hòa), Cần Thơ - Cà Mau.

3 dự án thành phần, gồm: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị) có chiều dài khoảng 177km sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư theo các dự án độc lập sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước và sẽ triển khai đầu tư khi cân đối được nguồn vốn, trường hợp khó khăn sẽ chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030

Theo phương án đầu tư 9 dự án và giải phóng mặt bằng 3 dự án, sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn dự án còn khoảng 124.619 tỷ đồng, bao gồm 62.991 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách và 61.628 tỷ đồng vốn nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Theo tính toán của Chính phủ, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 5.481ha, trong đó đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532ha, đất rừng phòng hộ 110ha, đất rừng sản xuất khoảng 1.436ha.

Về tiến độ thực hiện, Chính phủ đề xuất tiến hành chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành vào năm 2025; các dự án thành phần trên đoạn Vũng Áng đến Cam Lộ hoàn thành trước năm 2030.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 TẠI ĐÂY!

Tin mới lên