Học thuật

Toàn dụng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Toàn dụng (full employment) là gì?

Toàn dụng là gì?

Toàn dụng (full employment) là việc sử dụng hết các nguồn lực tư bản và lao động của nền kinh tế.

Toàn dụng (full employment) là việc sử dụng hết các nguồn lực tư bản và lao động của nền kinh tế. Điều này cho phép nền kinh tế  sản xuất ở mức sản lượng tiềm năng. Toàn dụng là một trong những mục tiêu chủ yếu của chính sách kinh tế vĩ mô.

Trên thực tế, người ta không thể sử dụng 100% lao động và các nhân tố sản xuất khác. Trong nền kinh tế thị trường, luôn luôn có một số người thất nghiệp do họ đang tìm việc, chờ việc hoặc do có sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế: một số người mất việc vì ngành nào đó bị teo đi và họ phải tìm việc làm ở  các ngành đang mở rộng. Vì vậy, người ta phải tìm cách xác định mức toàn dụng một cách thực tế hơn. Chẳng hạn, người ta coi là đạt được mức toàn dụng khi số người mất việc bằng số người tìm được việc làm (hay bằng số chỗ làm việc còn trống). Đây không phải một chỉ tiêu chính xác, vì một số nhóm người (phụ nữ nội trợ, công nhân già) không dám đi tìm việc làm vào thời kỳ việc làm ít mặc dù họ muốn có việc làm .

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Toàn dụng được coi là mức thất nghiệp có thể chấp nhận được trên 0%. Toàn dụng tồn tại khi không có bất kỳ tình trạng thất nghiệp theo chu kỳ hoặc thiếu nhu cầu nào, nhưng có thể tồn tại với một số mức thất nghiệp ma sát, cấu trúc và tự nguyện. Toàn dụng được xem là tỷ lệ việc làm lý tưởng trong một nền kinh tế và thường được đại diện bởi một loạt các tỷ lệ cụ thể cho các vùng, khoảng thời gian và vùng chính trị.

Một chính phủ hoặc nền kinh tế thường định nghĩa toàn dụng như bất kỳ tỷ lệ thất nghiệp nào dưới một con số xác định. Ví dụ, nếu một quốc gia đặt toàn dụng với tỷ lệ thất nghiệp 5%, bất kỳ mức thất nghiệp nào dưới 5% đều được coi là chấp nhận được. Toàn dụng, một khi đã đạt được, thường dẫn đến một thời kỳ lạm phát. Lạm phát là kết quả của những người lao động có thu nhập tính thuế nhiều hơn, điều này sẽ đẩy giá lên cao.

 

Tin mới lên