Hồ sơ VNF

Toàn văn 'Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020' của Eurocham

(VNF) - Ngày 30/6, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã ra mắt Sách Trắng EuroCham - ấn bản lần thứ 12. Đây là báo cáo thường niên của EuroCham, trong đó tổng hợp các vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 17 tiểu ban ngành nghề thuộc EuroCham, cùng với kiến nghị mà Chính phủ có thể thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu.

Toàn văn 'Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020' của Eurocham

Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020.

Trong ấn bản Sách Trắng lần thứ 12, EuroCham đã "thu thập và gửi gắm những kinh nghiệm, mối quan tâm của doanh nghiệp châu Âu cũng như chia sẻ các khuyến nghị để giúp cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam".

Ấn bản này ghi nhận lại những công việc mà Eurocham "đã thực hiện, tham gia không ngừng nghỉ thông qua các tiểu ban ngành nghề và trong những đối thoại với các lãnh đạo cấp trung ương và địa phương của Việt Nam".

EuroCham cho rằng những khuyến nghị này, nếu được cân nhắc và giải quyết, sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam và đảm bảo rằng Việt Nam có thể khai thác tối ưu tiềm năng của mình: trở thành một điểm đến thương mại – đầu tư và kinh doanh hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, ấn bản lần này cũng "thể hiện tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu trong việc hỗ trợ chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam và giúp Việt Nam ngày một hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn và thân thiện hơn với doanh nghiệp".

Quý độc giả có thể xem thêm toàn văn Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020 tại đây.

Tin mới lên