Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu thông điệp 'chống tham nhũng phải làm mạnh hơn nữa'

(VNF) - Như đã đưa tin, ngày 14/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt. Tham dự cuộc họp gồm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu thông điệp 'chống tham nhũng phải làm mạnh hơn nữa'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên báo cáo tình hình và kết quả công việc tháng 4/2019, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kết luận một số vấn đề.

Cụ thể, về các chương trình kế hoạch dự kiến công tác đã có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tiếp tục bám sát và kiểm tra đôn đốc yêu cầu thực hiện cho tốt.

"Tất cả các chương trình, kế hoạch, dự kiến công tác đã có ta phải tiếp tục đẩy mạnh và bám sát các đồng chí phụ trách các lĩnh vực, các ngành. Các đồng chí chủ chốt phải luôn luôn thường xuyên kiểm tra đôn đốc yêu cầu thực hiện cho tốt. Càng kết thúc sớm được những việc dở dang lâu nay thì người ta càng hoan nghênh. Ví dụ như vừa rồi là quy hoạch báo chí công bố lên đã có rồi. Luật Lao động lúc đầu cũng đang bị chững lại thì ta quyết tâm làm và công bố công khai lên thì tự nhiên rất là tốt", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc tới kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Ta phải quan tâm nhiều hơn nữa đến Đại hội Đảng bộ và cấp tỉnh. Đặc biệt là các tỉnh, kể cả mình phải xuống cơ sở chứ không phải mình chỉ chăm chăm chuẩn bị cho tỉnh hay là cho Trung ương. Việc này cũng gắn liền với kế hoạch tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng".

Về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng địa phương cũng phải có trách nhiệm rất lớn trong việc tham gia vào Đại hội lần thứ 13 này chứ ko phải chỉ biết mỗi việc của mình.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn nói tới 2 việc cần chú ý trong công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, chương trình nghị sự nhiệm vụ chính trị của địa phương phải là công tác được đặt lên đầu rồi mới đến nhân sự.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho một kỳ Đại hội thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các địa phương cần nắm bắt tình hình phát triển của các thành phần kinh tế địa phương để kiến nghị lên Trung ương. Từ đó, Trung ương sẽ tổng hợp tất cả lại thành kế hoạch 5-10 năm tới.

"Các thành phần kinh tế địa phương hiện nay ra sao? Tư nhân phát triển đến đâu rồi? Quốc doanh phát triển đến đâu? Kinh tế nhà nước teo tóp đi hay nở mạnh ra? Tư nhân phát triển lên hay teo tóp đi? Kinh tế hỗn hợp thế nào? Kinh tế nước ngoài đầu tư vào đây như thế nào? Thì địa phương phải nghĩ được chỗ này. Từ đó kiến nghị ra Trung ương, Trung ương tổng hợp mới trở thành cái chung của cả nước, ra kế hoạch 5 năm, 10 năm tới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề.

Đặc biệt, về vấn đề phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết vừa qua đã làm tốt và mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp sẽ không có chuyện dừng lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải xóa ấn tượng không tốt của nhân dân trong việc đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời phải làm mạnh hơn nữa thì mới tốt.

Tin mới lên