Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chống dịch Covid-19'

(VNF) - Nhiệm vụ này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại cuộc gặp mặt, chúc Tết các lão thành cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP. Hà Nội cùng toàn thể người dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào hôm nay (9/2).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chống dịch Covid-19'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tiếp tục phòng, chống đại dịch Covid-19 có hiệu quả; tuyệt đối không được chủ quan, để xảy ra bị động, bất ngờ; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương cần chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng miền núi, dân tộc; tăng cường quản lý thị trường; bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong dịp Tết, các ngày lễ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

"Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021", ông nói.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện tốt nhất cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2021, đạt kết quả cao nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị để thực hiện thắng lợi những phương hướng, nhiệm vụ này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin mới lên