Tiêu điểm

Tổng bí thư: 'Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII có nhiều vấn đề rất hệ trọng'

(VNF) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội nghị Trung ương 3 khóa XIII bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, trong đó có việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng bí thư: 'Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII có nhiều vấn đề rất hệ trọng'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 khóa XIII. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 khóa XIII vào sáng 5/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được hội nghị lần này xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; quy định thi hành điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII...

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng sẽ xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Trước đó tại hội nghị vào tháng 3/2021, Trung ương đã thống nhất cần sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội XIII, và quyết định giới thiệu nhân sự 3 chức danh chủ chốt (Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), đồng thời cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3 và 4/2021), Quốc hội đã bầu hoặc phê chuẩn các chức danh lãnh đạo được giới thiệu.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được hội nghị Trung ương 2 khóa XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 9/7.

Tin mới lên