Tiêu điểm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự họp Chính phủ tháng 12/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành cuối tháng 12/2017, theo Dân Trí, PLO.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự họp Chính phủ tháng 12/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn phòng Chính phủ tập trung phục vụ tốt Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017. Hội nghị lần này Chính phủ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo vào sáng 28/12. Để tổ chức tốt hội nghị, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu, ngoài nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, các Vụ, Cục , đơn vị chuẩn bị nhiều việc cụ thể, theo báo Dân Trí.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trả lời Pháp Luật TP. HCM, cho rằng ở đây là thời điểm tròn hai năm sau Đại hội XII của Đảng, cũng là bắt đầu năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ năm năm. Vậy nên Tổng Bí thư thấy cần có thông điệp gửi tới Chính phủ cũng như lãnh đạo các địa phương. 

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết cuộc họp trực tuyến của Chính phủ mấy ngày tới có tính chất đánh giá, tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cả năm 2017, đồng thời bàn việc chuẩn bị triển khai ngay công việc năm 2018 - năm giữa nhiệm kỳ Chính phủ.

"Đảng ta vẫn khẳng định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Từ sau Đại hội XII đến nay, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đã tập trung, quan tâm rất nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nay Tổng Bí thư tới dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ thì đó là sự cổ vũ cho nỗ lực điều hành, phát triển kinh tế-xã hội của tập thể Chính phủ, Thủ tướng và các phó thủ tướng. Đồng thời cũng nhấn mạnh trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị với nhiệm vụ trung tâm này. Tổng Bí thư dự, phát biểu tại cuộc họp là có ý nghĩa biểu tượng lớn lao", ông Dũng chia sẻ.


Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2017

Cuộc họp trực tuyến của Chính phủ mấy ngày tới, tại đầu cầu Hà Nội sẽ thực hiện ở phòng họp mới của Chính phủ, được khai trương vào đúng dịp này.

Tại phiên họp thường kỳ gần đây nhất vào ngày 1/12/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận tích cực về các giải pháp kinh tế xã hội để xây dựng Nghị quyết 01/2018 về các biện pháp chỉ đạo điều hành năm tới, trong đó, tập trung góp ý về các mặt tồn tại, bất cập.


BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên