Tiêu điểm

Tổng chi ngân sách nhà nước của Đà Nẵng đến 20/1 đạt 1.656 tỷ đồng

(VNF) - Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/01/2022 đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ đầu tư phát triển đạt 146 tỷ đồng, chiếm 8,8% trên tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tổng chi ngân sách nhà nước của Đà Nẵng đến 20/1 đạt 1.656 tỷ đồng

Một dự án sử dụng ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhuệ Lộc

Ngày 8/2, dựa vào báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/01/2022 đạt 1,376 tỷ đồng, bằng 86,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 618 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 758 tỷ đồng. 

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo đó, tổng thu nội địa đạt 852 tỷ đồng, bằng 63,3% so với năm trước; riêng khoản thu từ hoạt động cân đối xuất, nhập khẩu đạt kết quả ấn tượng nhờ những nỗ lực trong hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng 116,7% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 524 tỷ đồng. 

Với tỷ trọng chiếm hơn 15% tổng thu ngân sách và đạt mức tăng trưởng cao, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đã phần nào bù đắp sự sụt giảm của các khoản thu nội địa.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/01/2022 đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ đầu tư phát triển đạt 146 tỷ đồng, chiếm 8,8% trên tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm 2021. 

Hoạt động chi thường xuyên đạt 1.508 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ cho sự nghiệp kinh tế có mức tăng khá cao, tăng 185,8%; chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2021... 

Bên cạnh đó, do ngân sách hạn hẹp, thành phố đã rà soát, cắt giảm, điều tiết giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để vừa đảm bảo cân đối ngân sách, vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội.

 

 

 

Tin mới lên