Học thuật

Tổng chi tiêu trong nước là gì? Hạn chế của việc đo lường GDP

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng chi tiêu trong nước (total domestic expenditure) là gì? Hạn chế của việc đo lường GDP.

Tổng chi tiêu trong nước là gì? Hạn chế của việc đo lường GDP

Tổng chi tiêu trong nước (total domestic expenditure) là tổng mức chi tiêu của cư dân một nước để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng.

Tổng chi tiêu trong nước là gì?

Tổng chi tiêu trong nước (total domestic expenditure) là tổng mức chi tiêu của cư dân một nước để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Nó không bao gồm các khoản chi tiêu để mua hàng hóa và dịch vụ trung gian. Nếu lấy tổng chi tiêu trong nước trừ đi khoản chi tiêu để mua hàng nhập khẩu và cộng thêm khoản chi tiêu của người nước ngoài để mua hàng sản xuất trong nước (xuất khẩu), chúng ta được tổng mức chi tiêu (E) để mua GDP. Vì vậy, chúng ta có đồng nhất thức:

E=GDP

Chính đồng nhất thức này là cơ sở để áp dụng phương pháp chi tiêu trong quá trình tính toán GDP.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hạn chế của việc đo lường GDP

GDP, có thể được tính toán bằng nhiều phương pháp, bao gồm phương pháp chi tiêu, được cho là để đo lường mức sống của một quốc gia và sức khỏe kinh tế. Các nhà phê bình như nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz cảnh báo rằng GDP không nên được coi là một chỉ số toàn diện về hạnh phúc của xã hội, vì nó bỏ qua các yếu tố quan trọng khiến mọi người hạnh phúc. Ví dụ, trong khi GDP bao gồm chi tiêu bằng tiền của khu vực tư nhân và chính phủ, nó không xem xét cân bằng giữa công việc và chất lượng cuộc sống ở một quốc gia cụ thể.

 

 

Tin mới lên