Tài chính

Tổng công ty 36 (G36) giảm lãi một nửa sau kiểm toán

(VNF) - Hậu kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thực đạt của Tổng công ty 36 (G36) giảm đến 50% so với tự lập, xuống còn 57,8 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 (G36) giảm lãi một nửa sau kiểm toán

Tổng công ty 36 (G36) giảm lãi một nửa sau kiểm toán

Mới đây, Tổng công ty 36 (UPCoM: G36) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với nhiều điều chỉnh so với báo cáo tài chính mà doanh nghiệp tự lập.

Trong đó, doanh thu thuần của G36 trong năm 2020 đạt 2.309 tỷ đồng, cao hơn 37,8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bù lại, mặc dù báo cáo tự lập không ghi nhận khoản lãi/lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết, tuy nhiên tại báo cáo được kiểm toán, con số này đã chuyển thành âm gần 40 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng thêm 19 tỷ đồng, từ 71,8 tỷ đồng lên 90,8 tỷ đồng sau kiểm toán.

Bên cạnh những chỉ tiêu được điều chỉnh kém tích cực khác, lợi nhuận sau thuế của G36 vào cuối năm 2020 chỉ còn 57,8 tỷ đồng sau kiểm toán, giảm gần một nửa so với báo cáo tự lập.

Kết quả mới đã khiến doanh nghiệp không hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận cả năm (69,3 tỷ đồng), dẫu vậy, so với thực đạt 2019, khoản lãi vẫn tăng trưởng hơn 74%.

Lý giải về những chênh lệch lớn sau kiểm toán, G36 cho biết nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp trích lập cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6.

Năm 2021, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên, ban lãnh đạo G36 đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.937 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước. Đặc biệt, doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế hơn 66 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT G36 cũng có kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trên thị trường, kết phiên 2/4, cổ phiếu G36 tăng 400 đồng lên mức 13.500 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên