Tài chính

Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ làm ăn ra sao trong quý II/2022?

(VNF) - Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UPCoM: HTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022. Theo đó, doanh thu thuần quý vừa qua của HTG đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 50,18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ làm ăn ra sao trong quý II/2022?

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

Trừ giá vốn, lợi nhuận thuần của Công ty Hòa Thọ đạt 148 tỷ đồng, tăng trưởng 82,71%.

Cân đối doanh thu - chi phí, lợi nhuận trước thuế của Hòa Thọ đạt 78 tỷ đồng, tăng mạnh gần 189% so với quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng 162,5% so với quý II/2021.

Về tài sản, tính đến quý II/2022, tổng tài sản của Công ty Hòa Thọ là 2.512 tỷ đồng, tăng 7,35% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn từ mạnh từ 119 tỷ đồng lên 219 tỷ đồng, tức tăng 84%.

Kết thúc quý II/2022, nợ phải trả của Công ty Hòa Thọ đạt 1.754 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu.

 

 

 

 

 

 

Tin mới lên