Thị trường

Tổng công ty Đường sắt muốn xây trung tâm thương mại trong nhà ga

Ngành đường sắt dự kiến cải tạo, nâng cấp nhà ga kết hợp thương mại tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM.

Tổng công ty Đường sắt muốn xây trung tâm thương mại trong nhà ga

Tổng công ty Đường sắt muốn xây trung tâm thương mại trong nhà ga.

Theo báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết doanh thu và sản lượng đang dần phục hồi nhờ tư duy kinh doanh đổi mới. Một số sản phẩm mới như toa xe khoang hai giường nằm, dịch vụ trọn gói từ nhà ga đến điểm du lịch được triển khai để đáp ứng nhu cầu của hành khách. 

Trong ba năm, Tổng công ty phục vụ hơn 28 triệu lượt hành khách và ghi nhận doanh thu gần 22.000 tỷ đồng. Riêng năm ngoái, doanh thu đã ngắt mạch tăng trưởng âm dù sản lượng hành khách giảm năm thứ tư liên tiếp.

VNR lên kế hoạch doanh thu hợp nhất năm nay tăng ít nhất 7% (tức tối thiểu khoảng 8.830 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỷ đồng.

Về hoạt động đến năm 2020, Tổng công ty đề ra mục tiêu sẽ thu hút nhà đầu tư tham gia rót vốn xây dựng hạ tầng đường sắt không liên quan trực tiếp đến chạy tàu như nhà ga, kho, bãi hàng. Với những ga tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... VNR sẽ hợp tác nâng cấp nhà ga kết hợp với thương mại, xây dựng siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại để đa dạng hoá dịch vụ. Đồng thời, chú trọng kết nối nhà ga với các cảng biển, cảng sông và hạ giá thành các dịch vụ để cải thiện sản lượng.

Tổng công ty dự kiến nguồn vốn đầu tư phương tiện vận tải, đầu máy tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên năm nay hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn chuyển tiếp từ năm ngoái sang là 645 tỷ đồng. Phần còn lại chủ yếu từ nguồn xã hội hoá và vay ngân hàng.

Tin mới lên