Tài chính

Tổng công ty Sông Đà lên UPCoM vào ngày 12/2, giá tham chiếu 11.100 đồng/cổ phiếu

(VNF) – Sau khi IPO, Tổng công ty Sông Đà - CTCP (mã SJG) sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM vào ngày 12/2/2018.

Tổng công ty Sông Đà lên UPCoM vào ngày 12/2, giá tham chiếu 11.100 đồng/cổ phiếu

Tổng công ty Sông Đà sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM vào ngày 12/2

Theo đó, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 669.300 cổ phần, tương ứng với 6,693 tỷ đồng. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 11.100 đồng/cổ phần.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 219,6 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá thu hút 229 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 801.500 cổ phần, bằng 0,37% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 200.000 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 11.000 đồng/cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá đã bán được 790.900 cổ phần (số cổ phần này chỉ tương ứng với 0,36% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 221 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 11.159 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 8,8 tỷ đồng.

Hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.

Theo đó, Nhà nước sẽ nắm 229.500.000 cổ phần Sông Đà sau khi IPO, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019; năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50%.

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ là 822.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, cổ phần bán đấu giá công khai là 219.768.000 cổ phần, chiếm 48,82% vốn điều lệ.

Theo phương án trước đó, Sông Đà dành 135.000.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84.768.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà cho thấy, doanh thu thuần của tổng công ty đạt 4.416 tỷ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt vỏn vẹn 24,4 tỷ đồng, bằng 1/6 con số 147 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Sông Đà ở mức 31.051 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở tài sản cố định (10.940 tỷ) và các khoản phải thu ngắn hạn (8.664 tỷ).

Vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 đạt 7.408 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên đến 23.643 tỷ đồng, gấp tới 3,2 lần vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên