Tài chính

Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI lên sàn từ ngày 24/12, vốn hóa dự kiến trên 1.400 tỷ đồng

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo gần 73 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) sẽ chính thức lên sàn kể từ ngày 24/12 với mã chứng khoán PRE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa dự kiến là hơn 1.400 tỷ đồng.

PRE được thành lập vào tháng 7/2011, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tái bảo hiểm, kinh doanh đầu tư tài chính, là công ty thành viên của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công ty tăng vốn điều lệ lên 668 tỷ đồng và thông qua chủ trương cổ phần hóa từ tháng 10/2013. Gần 5 năm sau đó, hồi tháng 9/2018, PRE tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 728 tỷ đồng và duy trì đến thời điểm hiện tại.

Ngày 5/1/2021 tới đây, PRE dự kiến chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 9%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng.

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 1/2021, ngày thanh toán cổ tức là 20/1/2021.

Tình hình kinh doanh những năm gần đây của PRE khá tích cực, doanh thu thuần dao động trong khoảng 600 - 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có xu hướng tăng dần qua các năm.

Cụ thể năm 2016, PRE ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 673 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 138 tỷ đồng thì đến năm 2019, doanh thu thuần lúc này lên mức 687 tỷ đồng, lãi trước thuế 170 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23%.

Cùng với đó, quy mô tổng tài sản cũng duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, từ 3.444 tỷ đồng vào năm 2016, đến cuối tháng 9/2020 đã tăng lên 4.526 tỷ đồng, tương đương mức tăng 31%.

Về nguồn vốn, nếu như năm 2016, nợ phải trả của công ty chiếm 2.671 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,45 lần thì đến ngày 30/9 năm nay, tổng dư nợ tồn đọng đã lên đến 3.623 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là hơn 4 lần.

Tuy nhiên, chiếm phần lớn trong nợ phải trả là quỹ dự phòng nghiệp vụ, cho nên cơ cấu nguồn vốn của PRE vẫn tương đối vững chắc.

Tin mới lên