Tài chính

Tổng Công ty Xây dựng số 1 lên sàn sau 1 năm cổ phần hóa

Bộ Xây dựng hiện đang nắm giữ 40,53% cổ phần tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và là cổ đông lớn nhất của công ty.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 lên sàn sau 1 năm cổ phần hóa

Tổng Công ty Xây dựng số 1 lên sàn sau 1 năm cổ phần hóa

Đúng 1 năm kể từ ngày IPO, Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) sẽ niêm yết 110 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM vào ngày 20/7/2017 với giá tham chiếu phiên chào sàn là 14.200 đồng/cổ phiếu.

Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của cổ phiếu CC1 là 1.562 tỷ đồng, đồng thời CC1 sẽ trở thành một trong những công ty niêm yết lớn nhất trong ngành xây dựng.

Tại phiên đấu giá IPO diễn ra vào ngày 20/7/2016, CC1 đã đấu giá thành công 14 triệu cổ phiếu cho 7 cá nhân. Giá đấu thành công bình quân là 14.200 đồng/cổ phiếu. CC1 có 49,5 triệu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/10/2021, là số cổ phiếu bán cho một NĐT chiến lược.

Tỷ lệ cổ phiếu CC1 được tự do chuyển đổi là khá thấp freefloat thấp, chỉ 2,67%. Sau khi cổ phần hóa, CC1 có vốn điều lệ là 1.100 tỷ đồng. Trong đó các cổ đông lớn nắm 98,33% cổ phần gồm: Bộ Xây dựng nắm 40,53%, CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 19%, CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh 15%; CTCP TOP American Việt Nam 11%, ông Lê Thành, thành viên HĐQT 12,8%.

Hoạt động chính của CC1 là xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng nền móng và cơ sở hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp.

Trong năm 2016, CC1 đạt doanh thu thuần 6.584 tỷ đồng và LNST là 211,1 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2017 lần lượt là 4.660 tỷ đồng và 110 tỷ đồng.

Tin mới lên