Tài chính

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc thu thuế đối với giao dịch lan đột biến

(VNF) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến lan đột biến.

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc thu thuế đối với giao dịch lan đột biến

Tổng cục Thuế lên tiếng về việc thu thuế đối với giao dịch mua bán lan đột biến.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai việc nắm bắt tình hình các giao dịch mua bán lan đột biến trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế và xử lý quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trong trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Về chính sách thuế giá trị gia tăng, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến thì thuộc đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi tại Khoản 2, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật vê thuế) thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán lan đột biến thuộc diện điều chỉnh của thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế giá trị gia tăng 1% và thuế thu nhập cá nhân 0,5%.

Còn đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Bộ Công Thương điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hàn Trung Quốc

Tin mới lên