Đô thị

Tổng Cục thuế phạt và truy thu thuế Tập đoàn Đất Xanh hơn 3 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 25/6/2019, ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã có quyết định số 753-QĐTCT yêu cầu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) xử lý vi phạm về thuế theo kết quả thanh tra đối với Tập đoàn này trong thời kỳ năm 2017. Số tiền bị phạt và truy thu là trên 3 tỷ đồng.

Tổng Cục thuế phạt và truy thu thuế Tập đoàn Đất Xanh hơn 3 tỷ đồng

Văn bản nêu rõ, tổng số tiền truy thu, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn 3 tỷ đồng gồm các khoản sau:

Thứ nhất, số tiền truy thu thuế là hơn 670 triệu đồng, trong đó tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 547,5 triệu và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gần 123 triệu đồng.

Thứ hai, thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí hơn 1,6 tỷ đồng; tổng số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiền chậm nộp thuế hơn 684 triệu đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính thuế gần 465 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế hơn 219 triệu đồng.

Đáng chú ý, số tiền chậm nộp thuế TNCN được tính đến ngày 17/5/2019, Đất Xanh có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 18/5/2019 đến ngày thực nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Về phía Tập đoàn Đất Xanh, ngày 5/7/2019, ông Huỳnh Phước Nguyên, người được uỷ quyền công bố thông tin của Tập đoàn đã có văn bản số 238/2019/DXG-TC gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Văn bản nêu rõ, ngày 4/7, Đất Xanh đã nhận được Biên bản công bố khai quyết định thanh tra của Tổng cục thuế ký ngày 25/6/2019 về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành luật thuế, thời kỳ thanh tra năm 2017.

Tổng số tiền truy thu, số tiền thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế là hơn 3 tỷ đồng. Bao gồm, tổng số tiền truy thu thuế hơn 670 triệu, số tiền thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí hơn 1,6 tỷ đồng, tổng số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiềm chậm nộp thuế là hơn 684 triệu đồng.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ và giải pháp khắc phục, tổng số tiền phải nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua kết luận thanh tra hơn 3 tỷ đồng là các khoản nợ thuế được cho là chưa thanh toán theo kết luận thanh tra.

“Tuy nhiên theo tình hình thực tế Công ty đã nộp vào NSNN trước thời điểm kết luận thanh tra số tiền hơn 2,2 tỷ đồng trong tổng số thuế nêu trên”, ông Nguyên cho biết.

Ngoài ra, căn cứ theo điều 2 của Quyết định 753/QĐ- TCT “Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm làm việc với Chi cục thuế quận Bình Thạnh, Tp. HCM để đối chiếu số thuế đã nộp và số tiền thuế còn thiếu (sau khi bù trừ), tiền vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp thuế”.

“Sau khi Công ty đối chiếu bù trừ với các nghĩa vụ thuế đã nộp với Chi cục thuế, công ty sẽ nộp phần còn lại vào NSNN. Tập đoàn Đất Xanh cam kết thông tin trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Nguyên nêu.

Tin mới lên