Tài chính

Tổng cục Thuế: Thu ngân sách 7 tháng gần 764.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ

(VNF) - Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 7 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, tương ứng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thuế: Thu ngân sách 7 tháng gần 764.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ

Tổng cục Thuế: Thu ngân sách 7 tháng gần 764.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết tính đến ngày 15/7/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 34,91% kế hoạch năm 2021 và bằng 110,08% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 357.662 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 118,66% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 25.972,31 tỷ đồng, bằng 84,61% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.466,47 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.080,48 tỷ đồng; giảm lỗ là 19.425,36 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.261,25 tỷ đồng, bằng 59,66% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 128 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 2,175 nghìn tỷ đồng. 

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 104.400 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với thu nội địa, thu ngân sách nhà nước ước đạt 101.300 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 102% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL và thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của ngân hàng Nhà nước (thu từ thuế, phí nội địa) ước đạt 79.000 tỷ đồng, bằng 9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 108,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 7, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế khoảng 20.000 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng tháng 7 và quý II gia hạn khoảng 9.000 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp quý II gia hạn khoảng 11.000 tỷ, bên cạnh đó, trong tháng 7 sẽ thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2021 đã được gia hạn khoảng 8.683 tỷ đồng).

Đối với tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 22.023 tỷ đồng, bằng 94,9% so với dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 60,8 USD/thùng, bằng 135,1% so với giá dự toán, bằng 125,1% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 5,55 triệu tấn, bằng 69,2% dự toán, bằng 95,1% so với sản lượng cùng kỳ. Số thu 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ chủ yếu do cùng kỳ phát sinh khoản thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro.

Về thu nội địa, ước đạt 741.781 tỷ đồng, bằng 67,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác quản lý nợ thuế, tính đến ngày 31/7/2021, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước khoảng 116,891 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22,8% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,8% so với thời điểm ngày 30/6/2021. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/7/2021 là 105,997 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 28,5% so với thời điểm ngày 31/12/2020 và tăng 0,6% so với thời điểm ngày 30/6/2021.

Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân số nợ còn cao là từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội nên người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên vẫn theo dõi nợ thuế làm tổng số nợ thuế tăng lên…

Xem thêm: Bộ Tài chính: Duy trì ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước là cần thiết

Tin mới lên