Học thuật

Tổng doanh thu là gì? Mối quan hệ giữa tổng doanh thu và việc quyết định hoạt động

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng doanh thu (total revenue) là gì? Mối quan hệ giữa tổng doanh thu và việc quyết định hoạt động.

Tổng doanh thu là gì? Mối quan hệ giữa tổng doanh thu và việc quyết định hoạt động

Tổng doanh thu (total revenue) là tổng số tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán sản lượng hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà họ đã sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu (total revenue) là tổng số tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán sản lượng hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà họ đã sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp phải đối mặt với đường cầu nằm ngang tại mức giá phổ biến trên thị trường. Mỗi đơn vị sản lượng tăng thêm được bán ra làm tăng tổng doanh thu một lượng đúng bằng các đơn vị trước đó. Bởi vậy, tổng doanh thu là một đường thẳng dốc lên như trong hình a. Trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo, chẳng hạn cạnh tranh độc quyền, doanh nghiệp phải đối mặt với đường cầu dốc xuống và nó phải giảm giá khi bán thêm mỗi đơn vị sản lượng. Khi giảm giá, mỗi đơn vị sản lượng tăng thêm được bán ra làm tăng tổng doanh thu một lượng ngày càng nhỏ hơn các đơn vị trước đó. Bởi vậy, tổng doanh thu tăng, nhưng tỷ lệ ngày càng giảm, thậm chí doanh thu có thể giảm như trong hình b. Tổng doanh thu tác động qua lại với tổng chi phí để xác định mức sản lượng mà tại đó doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hóa sản lượng.

Tổng doanh thu là gì? Mối quan hệ giữa tổng doanh thu và việc quyết định hoạt động


Hình. Tổng doanh thu

(a) Tổng doanh thu trên  thị trường cạnh tranh hoàn hảo. (b) Tổng doanh thu trên thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mối quan hệ giữa tổng doanh thu và việc quyết định hoạt động

Tổng doanh thu có thể giúp quyết định hoạt động của công ty: liệu công ty có nên đóng cửa hay tiếp tục mở cửa hay không. Có hai quy tắc cần tuân theo:

1. Nếu tổng doanh thu (TR) mà một công ty có thể kiếm được từ hoạt động không vượt quá chi phí biến đổi (VC) của hoạt động, công ty sẽ bị đóng cửa.

Nếu TR <VC, đóng cửa.

2. Nếu kết quả của việc chia tổng doanh thu cho số lượng nhỏ hơn số thu được từ việc chia chi phí biến đổi cho số lượng thì công ty sẽ bị đóng cửa.

Nếu TR / Q, về lâu dài, các quy tắc này cũng có thể được áp dụng khi một công ty cần phải quyết định xem nó có nên vào hoặc ra khỏi một thị trường hay không:

Nếu TR <VC, ra khỏi thị trường.

Nếu TR / Q, các quy tắc trái ngược với việc tham gia thị trường.

Nếu TR> VC, nhập vào thị trường.

Nếu TR / Q> TC / Q, hãy nhập thị trường.

Tin mới lên