Tài chính

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 116.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm 2021

(VNF) - Bộ Tài chính cho biết qua 7 tháng năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm đạt 116.196 tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 116.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 116.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm 2021

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7/2021, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 630.359 tỷ đồng, tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 528.137 tỷ đồng. 

Trong 7 tháng năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 116.196 tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 517.145 tỷ đồng, tăng 23,39% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 7 tháng qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.662 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.455 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.207 tỷ đồng.

Phía Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm, sửa đổi, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và đã trình Chính phủ từ tháng 7/2021.

Xem thêm: Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 520.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng trưởng 25,8%

Tin mới lên